Data Protection Impact Assessment

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Met de komst van de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen.
De AVG verplicht organisaties zorgvuldig de mogelijke gevaren bij het verwerken van privacy gevoelige gegevens (gegevens die identificeerbaar zijn tot een persoon) te inventariseren met behulp van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) ook wel Privacy Impact Assessment (PIA) genoemd. Dit is een instrument waarmee u de privacy risico’s van een verwerking in kaart kunt brengen en het vormt tevens de basis voor een behandelplan (maatregelen) om deze privacy risico’s te verkleinen. Met het behandelplan dat voorkomt uit de DPIA, kunt u aantonen dat u juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om de privacy te borgen.

Pinewood kan u adviseren of ondersteunen bij het uitvoeren van een DPIA. Lees hier meer over onze aanpak. Voor vragen of meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact met mij op!

Continuous Vulnerability Scanning

Een goed vulnerability management beleid is voor iedereen binnen een organisatie belangrijk. Goed uitgevoerd geeft het een actueel inzicht in de...

Data Protection Impact Assessment

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.Met de komst van de AVG hebben organisaties...

ISO27001 ondersteuning

Informatie is zeer waardevol voor een organisatie. Indien informatie uitlekt of op een onjuiste manier gebruikt wordt, kan dit grote consequenties...

Shared Security Officer

Bent u op zoek naar iemand die u kan ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van informatiebeveiliging? Of heeft u tijdelijk extra handen nodig?...

Beleid in de praktijk

Organisaties vinden het in de praktijk lastig om te bepalen welk beveiligingsniveau goed aansluit bij de organisatiedoelstellingen, de cultuur en de...

Trainingen

Pinewood verzorgt diverse trainingen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze trainingen zijn o.a. gericht op het maken van een...

Security Operations Center

Vanuit ons Security Operations Center in Delft verzorgen wij sinds 2012 een Security Monitoring dienst. Pinewood levert daarin proactieve monitoring...

Pentesten

Onze creatieve ethical hackers vinden nagenoeg altijd een kwetsbaarheid. In een helder rapport ontvangt u onze bevindingen en uiteraard het advies...