Endpoint Security & Monitoring

Preventie, detectie, response en actieve monitoring voor endpoints (servers, laptops, mobiele devices, maar ook IoT).

Bij endpointbeveiliging bent u voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van de gebruikers. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de gevaren zoals phishing, gecompromitteerde websites of social engineering. Inzicht en controle over endpoints wordt hierdoor steeds belangrijker. De ontwikkelingen gaan snel en voorkomen van malicious operations (kwaadwillend gedrag) wordt steeds lastiger. Door het uitbesteden van de infrastructuur naar de cloud wordt het steeds belangrijker om detectie en response uit te voeren op endpoints. Tijdig ingrijpen op aanvallen wordt essentieel.

EndPoint Detectie en Response (EDR) detecteert en analyseert tijdig verdachte activiteiten op het netwerk van endpoints ongeacht waar de endpoints zich bevinden. EDR maakt het mogelijk real-time in te grijpen op aanvallen door gedragsanalyses en gestructureerde data met machine-learning. Het is ook mogelijk om deze dienst aan te laten sluiten op uw Managed Services of Security Monitoring Service.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op

 

 

Neem contact met mij op!

Endpoint Security & Monitoring

Preventie, detectie, response en actieve monitoring voor endpoints (servers, laptops, mobiele devices, maar ook IoT).Bij endpointbeveiliging bent u...

NEN7510

Als zorginstelling bent u verplicht om via een gecontroleerd proces op adequate en vertrouwelijke wijze met (medische) gegevens om te gaan en aan te...

Continuous Vulnerability Scanning

Een goed vulnerability management beleid is voor iedereen binnen een organisatie belangrijk. Goed uitgevoerd geeft het een actueel inzicht in de...

ISO27001 ondersteuning

Informatie is zeer waardevol voor een organisatie. Indien informatie uitlekt of op een onjuiste manier gebruikt wordt, kan dit grote consequenties...

Shared Security Officer

Bent u op zoek naar iemand die u kan ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van informatiebeveiliging? Of heeft u tijdelijk extra handen nodig?...

Beleid in de praktijk

Organisaties vinden het in de praktijk lastig om te bepalen welk beveiligingsniveau goed aansluit bij de organisatiedoelstellingen, de cultuur en de...

Security Operations Center

Vanuit ons Security Operations Center in Delft verzorgen wij sinds 2012 een Security Monitoring dienst. Pinewood levert daarin proactieve monitoring...

Pentesten

Onze creatieve ethical hackers vinden nagenoeg altijd een kwetsbaarheid. In een helder rapport ontvangt u onze bevindingen en uiteraard het advies...