ISO27001 ondersteuning

Informatie is zeer waardevol voor een organisatie. Indien informatie uitlekt of op een onjuiste manier gebruikt wordt, kan dit grote consequenties voor uw organisatie hebben. De overheid kan zelfs boetes opleggen bij het uitlekken van persoonsgegevens of nalatigheid in de bescherming ervan. Het is belangrijk uw informatie goed te beveiligen en dit onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering. De ISO27001 biedt u handvatten om dit op een gestructureerde manier te doen en aan de buitenwereld te laten zien dat u in control bent.

Pinewood kan uw organisatie ondersteunen en klaarstomen voor een ISO27001-audit. Wij adviseren u bij het bepalen van een passend beveiligingsniveau, zodat u alleen de maatregelen treft die er daadwerkelijk toe doen. Pinewood helpt u bij het opzetten van een Information Security Management Systeem (ISMS), zodat u de beleidsmatige, technische en personele facetten van informatiebeveiliging kan borgen in uw organisatie.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met één van onze business consultants of bel naar 015-251 36 36.

 

Neem contact met mij op!

Security Operations Center

Vanuit ons Security Operations Center in Delft verzorgen wij sinds 2012 een Security Monitoring dienst. Pinewood levert daarin proactieve monitoring...

Check-up Informatiebeveiliging (IB)

Verkrijg inzicht in het beveiligingsniveau van uw omgeving"Het actief omgaan met informatiebeveiliging begint bij het verkrijgen en houden van...

Beleid in de praktijk

Organisaties vinden het in de praktijk lastig om te bepalen welk beveiligingsniveau goed aansluit bij de organisatiedoelstellingen, de cultuur en de...

Shared Security Officer

Bent u op zoek naar iemand die u kan ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van informatiebeveiliging? Of heeft u tijdelijk extra handen nodig?...

Pentesten

Onze creatieve ethical hackers vinden nagenoeg altijd een kwetsbaarheid. In een helder rapport ontvangt u onze bevindingen en uiteraard het advies...

ISO27001 ondersteuning

Informatie is zeer waardevol voor een organisatie. Indien informatie uitlekt of op een onjuiste manier gebruikt wordt, kan dit grote consequenties...

NEN7510

Als zorginstelling bent u verplicht om via een gecontroleerd proces op adequate en vertrouwelijke wijze met (medische) gegevens om te gaan en aan te...