Pinewood EPD-sensor op maat ingericht voor monitoring patiëntendossiers!

Geen misbruik van bevoegdheden meer en hackers krijgen geen kans!

De elektronische patiëntendossiers zijn een belangrijk onderdeel geworden van de medische workflows om snel en effectief informatie te kunnen delen. Er vinden steeds meer koppelingen plaats met diagnostische systemen, waardoor medische hulpverleners zoals bijvoorbeeld artsen en apothekers, snel een volledig beeld krijgen van de medische achtergrond van een patiënt. De veiligheid en de privacy van deze dossiers moeten gegarandeerd zijn. De digitale informatie mag niet in handen komen van onbevoegden. Hoe zorg je ervoor dat de informatie beschikbaar is voor de zorgverleners zonder dat er privacy gevoelige informatie in handen komt van hackers of onbevoegden?

Pinewood heeft een EPD-sensor ontwikkelt aan de hand vanuit de DBC-systematiek, Diagnose-behandelcombinatie (DBC). Deze sensor is in staat ongeoorloofde inzage van patiëntendossiers te detecteren. Hiertoe wordt logging verzameld uit het EPD-systeem en worden er continu, per inzage een aantal controles uitgevoerd. In aanvulling op deze controle stelt Pinewood een baseline op om afwijkingen op te merken. Afwijkingen die gedetecteerd worden, worden handmatig gecontroleerd en zo nodig doorgestuurd naar de Privacy Officer.

Controle EPD-sensor o.a. op basis van de volgende criteria:
●    Actieve DBC patiënt (behandelrelatie)
●    Is er een afspraak met de specialist ingepland?
●    Mutaties door gebruiker
●    Is er sprake van een opname in het ziekenhuis?
●    Worden de inzages en wijzigingen van het dossier gedaan vanuit het specialisme (cardiologie, urologie, etc.) dat met die DBC, afspraak of opname samenhangt?

De EPD-sensor is zeer flexibel en programmeerbaar en kan indien nodig externe databronnen raadplegen. De sensor kan onafhankelijk van het gebruikte EPD-systeem de externe informatie ophalen die nodig is voor de beoordeling.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen over deze sensor dan kunt u contact met ons opnemen via info@pinewood.nl of telefonisch contact opnemen via tel.nr. 015-2513636.