Wet - en regelgeving

Vanaf 25 mei 2018  wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beter bekend als GDPR van kracht.

Vanuit de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is de Meldplicht Datalekken ingegaan op 1 januari 2016. De afgelopen periode, niet in de laatste plaats door grote hacks, waarbij enorme hoeveelheden persoonsgegevens gelekt zijn, heeft de bescherming van persoonsgegevens en privacy veel aandacht gekregen. Op Europees niveau heeft de vergrote aandacht en toenemende dreiging geleid tot de totstandkoming van de  Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

 

 

 

Wat betekent dit voor u?

  • De meldplicht (vanuit de meldplicht datalekken) aan de Autoriteit Persoonsgegevens blijft bestaan.
  • De meldplicht aan de betrokkene wordt scherper opgesteld en er volgen meer verplichtingen ten opzichte van de inzichtelijkheid van de gegevens naar uw organisatie.
  • De boetes in de Verordening met betrekking tot de meldplicht datalekken kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de totale omzet (afhankelijk welke hoger uitvalt).

 

Wilt u meer weten over de verschillen tussen de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" en de huidige wetgeving "Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)", neemt u dan contact met ons op via contact.

Vanuit Pinewood kunnen wij u assisteren om op 25 mei 2018 uw organisatie op orde te hebben om aan deze wetgeving te voldoen. Zo kunnen wij u assisteren het gehanteerde beleid vast te stellen, te verfijnen of de naleving hiervan te toetsen. Hiernaast kunnen wij met de informatiebeveiligingsoplossingen meer inzicht en aanvullende informatie verschaffen van alle activiteiten op uw netwerk.   

Wij kunnen o.a het volgende voor u betekenen:

  • Assisteren bij het opstellen/aanpassen van een Informatiebeveiligingsplan.
  • Inzetten Shared Security Officer – Neemt het Security Management uit handen.
  • ISO27001 ondersteuning.
  • Het beveilgingsniveau van uw organisatie beheersbaar houden door de inzet van ons Security Operations Center.
  • Trainingen op het gebied van informatiebeveiliging.

 

Neem contact met mij op!

Wet - en regelgeving

Vanaf 25 mei 2018  wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beter bekend als GDPR van kracht....

Phishing

Uw medewerkers bewust maken van de gevaren van het internet is een continu proces.Wist u dat 5% van uw medewerkers op...

ISO27001

Steeds meer organisaties hebben te maken met complexe IT-vraagstukken. Maar wat betekent dit op het gebied van...

DDoS

Een DoS- of DDoS-aanval is er op gericht een dienstverlening (service) te verstoren, waardoor de continuïteit van uw...

Ransomware anno 2019

Ransomware! Het woord gonst al een aantal jaar rond in securityland. Helaas is het niet bij een hype gebleven maar is...