Security Operations Center

SOC

ISO-27001ISO-27001

Nationaal Security Operations Center
100% Onafhankelijk en 100% Betrouwbaar

 

Cyberaanvallen vinden niet alleen tijdens kantooruren plaats. En niet alleen via de voordeur. Uw IT-infrastructuur en uw organisatie moet continu beschermd zijn tegen alle mogelijke bedreigingen. In ons Security Operations Center (SOC) in Delft houdt
een team van hoogopgeleide, Nederlandstalige securityanalisten de systemen en netwerken van onze klanten nauwlettend in de gaten: 24 uur per dag, zeven dagen per week, alle dagen van het jaar.

 

Slimme techniek
De diversiteit van de sensoren die het Pinewood SOC kan inzetten stelt de securityanalisten in staat uw veranderende IT-omgeving te volgen en die informatie uit de systemen (zoals AD, SQL-databases, firewalls, switches etc.) te halen die van belang is. Zo is het Pinewood SOC in staat te monitoren op het vlak van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In de praktijk betekent dit het verzamelen en analyseren van logbestanden, configuratiebestanden en netwerkverkeer. Door de combinatie van sensoren, de SOC-tools (o.a. SIEM) en het Pinewood SOC-team die dit aanvult met Cyber Threat Intelligence kunnen cyberaanvallen en (security/privacy) risico’s snel worden gedetecteerd en beoordeeld. Als het nodig is, ondernemen we direct actie!
Compliance
U heeft altijd inzicht in het actuele beveiligingsniveau van uw IT-omgeving. We bieden toegankelijke, begrijpelijke rapportages en gepersonaliseerde live dashboards die u vertellen hoe het zit. Uiteraard voldoet dit aan de voor u belangrijke normen. De SOC-dienst is zowel NEN7510 als ISO27001 gecertificeerd. Aan de hand van de rapportages worden de bevindingen in overleg vertaald naar zowel technische als organisatorische maatregelen.
Continue verbetering
U mag van het SOC en onze security experts verwachten dat we altijd bij zijn. En dat we u daarin meenemen. Daarvoor zitten we regelmatig met u om de tafel om rapportages te bespreken. Samen met u zijn we altijd op zoek naar maatregelen om het beveiligingsniveau van uw organisatie verder te verhogen, zowel technisch als beleidsmatig.
Zorg Detectie Netwerk (ZDN)

Pinewood is één van de weinige partijen in Nederland die vanuit haar nationaal Security Operations Center (SOC) een koppeling heeft met het ZDN van Z-CERT. Het ZDN vormt als het ware een detectieschild om de zorginstellingen heen. Wanneer een van de aangesloten organisaties kwaadaardige activiteiten ontdekt, deelt die organisatie dit met het Zorg Detectie Netwerk.

Het Pinewood SOC kan door de koppeling met het ZDN de zorginstellingen hierbij ondersteunen door hen aan te sluiten op het SOC en te monitoren op indicatoren die vastgesteld zijn door het ZDN en aan te vullen met onze eigen Threat Intelligence informatie. Waar nodig kan een beoordeling gemaakt worden en de desbetreffende organisatie gealarmeerd worden. Eventueel aangevuld met passende maatregelen. Hiermee heeft u direct het niveau van uw beveiliging (detectie en respons) verhoogd.

 

Als uw security partner zorgt Pinewood ervoor dat u meer inzicht en grip krijgt op uw informatiebeveiliging. Flexibiliteit en maatwerk is het uitgangspunt van het Pinewood SOC. Samen met u richt Pinewood uw SOC in naar uw wensen en behoefte, zodat de dienstverlening past binnen uw (organisatie)doelstellingen.

Klik op Security Operations Center en lees meer over de aanpak van Pinewood of neem voor meer informatie contact met ons op via tel.nr. 015-251 36 36 of via info@pinewood.nl.