Beleid & Compliance

Beleid in de praktijk

Organisaties vinden het in de praktijk lastig om te bepalen welk beveiligingsniveau goed aansluit bij de organisatiedoelstellingen, de cultuur en de infrastructuur. Dat geldt ook voor de maatregelen en investeringen die dit niveau vereist. Om organisaties te helpen een passend beveiligingsniveau te realiseren, hanteert Pinewood `Effectief Beveiligen’.

Undefined

Shared Security Officer

Bent u op zoek naar iemand die u kan ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van informatiebeveiliging? Of heeft u tijdelijk extra handen nodig? U zoekt iemand die enerzijds begrijpt wat de belangen van uw organisatie zijn, maar tegelijkertijd ook de specialistische technische expertise in huis heeft? Dan bent u geholpen met de Shared Security Officer van Pinewood.

Undefined

ISO27001 ondersteuning

Informatie is zeer waardevol voor een organisatie. Indien informatie uitlekt of op een onjuiste manier gebruikt wordt, kan dit grote consequenties voor uw organisatie hebben. De overheid kan zelfs boetes opleggen bij het uitlekken van persoonsgegevens of nalatigheid in de bescherming ervan. Het is belangrijk uw informatie goed te beveiligen en dit onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering. De ISO27001 biedt u handvatten om dit op een gestructureerde manier te doen en aan de buitenwereld te laten zien dat u in control bent.

Undefined

NEN7510

Als zorginstelling bent u verplicht om via een gecontroleerd proces op adequate en vertrouwelijke wijze met (medische) gegevens om te gaan en aan te tonen dat u voldoet aan de NEN7510 regelgeving. Hoe toont u aan dat u hieraan voldoet en hoe kan Pinewood ondersteunen in de NEN7510 compliance?

Pinewood heeft specialisten met zowel technische als organisatorische kennis. Pinewood kan hierdoor ondersteuning bieden bij het behalen van verschillende NEN-normeringen binnen de zorg zoals: NEN7510-1 en NEN7510-2

 

 

 

Undefined

NEN7510

Als zorginstelling bent u verplicht om via een gecontroleerd proces op adequate en vertrouwelijke wijze met (medische) gegevens om te gaan en aan te tonen dat u voldoet aan de NEN7510 regelgeving. Hoe toont u aan dat u hieraan voldoet en hoe kan Pinewood ondersteunen in de NEN7510 compliance?

Pinewood heeft specialisten met zowel technische als organisatorische kennis. Pinewood kan hierdoor ondersteuning bieden bij het behalen van verschillende NEN-normeringen binnen de zorg zoals: NEN7510-1 en NEN7510-2

 

 

 

Techniek

Shared Security Officer

Bent u op zoek naar iemand die u kan ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van informatiebeveiliging? Of heeft u tijdelijk extra handen nodig? U zoekt iemand die enerzijds begrijpt wat de belangen van uw organisatie zijn, maar tegelijkertijd ook de specialistische technische expertise in huis heeft? Dan bent u geholpen met de Shared Security Officer van Pinewood.

Techniek

ISO27001 ondersteuning

Informatie is zeer waardevol voor een organisatie. Indien informatie uitlekt of op een onjuiste manier gebruikt wordt, kan dit grote consequenties voor uw organisatie hebben. De overheid kan zelfs boetes opleggen bij het uitlekken van persoonsgegevens of nalatigheid in de bescherming ervan. Het is belangrijk uw informatie goed te beveiligen en dit onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering. De ISO27001 biedt u handvatten om dit op een gestructureerde manier te doen en aan de buitenwereld te laten zien dat u in control bent.

Techniek

Beleid in de praktijk

Organisaties vinden het in de praktijk lastig om te bepalen welk beveiligingsniveau goed aansluit bij de organisatiedoelstellingen, de cultuur en de infrastructuur. Dat geldt ook voor de maatregelen en investeringen die dit niveau vereist. Om organisaties te helpen een passend beveiligingsniveau te realiseren, hanteert Pinewood `Effectief Beveiligen’.

Techniek