"In control met NEN7510"

img

Als zorginstelling bent u verplicht om via een gecontroleerd proces op adequate en vertrouwelijke wijze met (medische) gegevens om te gaan en aan te tonen dat u voldoet aan de NEN7510-regelgeving. Hoe toont u aan dat u hieraan voldoet en hoe kan Pinewood ondersteunen in de NEN7510 compliance?

Pinewood heeft specialisten met zowel technische als organisatorische kennis. Pinewood kan hierdoor ondersteuning bieden in het behalen van verschillende NEN-normeringen binnen de zorg zoals: NEN7510-1, NEN7510-2 en NEN7513.

Ga voor meer informatie over deze dienst naar NEN7510.