Het nieuwe speelveld van security

Informatiebeveiliging is de afgelopen jaren op een ander speelveld terecht gekomen. Waar de focus van de IT-industrie eerst op afschermen en veilig houden van netwerken lag, is de nadruk komen te liggen op monitoren en anticiperen. Security is bovendien nog meer een specialisme geworden en specialisten op dit gebied zijn hard nodig om dreigingen het komende jaar het hoofd te bieden. In hoeverre is security klaar voor 2020? Lees meer hierover in onze blog.