Pinewood ondersteunt veilige ontsluiting patiëntengegevens Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis deelt specifieke informatie uit het Patiënten Informatie Systeem online met artsen en zorgverleners. Hiervoor zijn verschillende portalen ingericht. Om de toegang tot deze gegevens optimaal te beveiligen en risico’s te minimaliseren, adviseerde Pinewood de inzet van een Web Application Firewall (WAF) oplossing. Lees de uitgebreide case study.

Wij zijn allround beheerders en missen daardoor de specialistische kennis om deze oplossing optimaal in te richten. Pinewood heeft die kennis wel en heeft daarnaast het vermogen om een vertaalslag naar onze wensen te maken. Bovendien zijn ze bereid om hun kennis en ervaring te delen. Daarin schuilt een grote kracht.

Mike Stokhof
Systeembeheerder